رمان عشق تو پس کوچه های تعصب

رمان عشق تو پس کوچه های تعصب

رمان عشق تو پس کوچه های تعصب

نام رمان:  عشق تو پس کوچه های تعصب

نویسنده: شهلا خودی زاده

ژانر : عاشقانه

تعداد صفحات : ۹۶۳

خلاصه رمان:

دختری پر شر و شور در اوج سن بلوغ… دختری که هنوز معنی عشق را به خوبی درک نمی کند… داستان سرگذشت دختریه به اسم بارانا…. دختری که تو سن کم عاشق پسرعمو شه… کسری که دیوانه ی باراناست. اما عشقش مخلوط با یه سری تعصبه و همین به مرور باعث کلافگی بارانا می شه و دل زدگیش از این عشق…. داستان سرشار از عاشقانه ها و دلدادگی هاست و پر از هیجان…
پایان خوش

بخشی از رمان:

“کف دستانم خیس عرق بود… نفسم بالا نمی آمد .
چرا گوش هایم نمی شنید؟…
اطرافم پر بود از آدم های رنگی…
همه لبخند می زدند و دست بر هم می کوفتند…
کجا بودم؟… نگاهم به سفره عقد زیبایی که مقابلم پهن بود خیره ماند…
پس چرا هیچ نمی شنیدم… با لمس شدن دستانم لرزشی بر تنم نشست و نفس بند رفته
ام بازگشت و صدا در گوشم پیچید:
– بارانا جان چرا جواب نمی دی؟ بار سومه!
– دوشیزه ی محترمه سرکار خانم بارانا عباسی…

دیگر درنگ جایز نبود،نمی توانستم بایستم و به این بازی وحشتناک ادامه دهم…
جای من این جا نبود… تمام توانم را در پاهای لرزان و بی رمقم جمع کردم و از جا
برخاستم.. صدای هین جمعیت دورم آن قدر بلند بود که خودم هم برای دقایقی ترسیدم . اما با
دست دامن پیراهنم را جمع کردم و همان طور که به نشانه ی تأسف سرم را تکان می دادم ، رو به
او گفتم:
– منو ببخش اما نمی تونم…
همزمان اشک هایم روی گونه لغزید… چشمانش از تعجب باز مانده بود و انگار که بر لبانش
قفل سکوت زده بودند و همان طور متحیر نگاهم می کرد… از مقابل چشمان متحیر همه از کنار
سفره گذشتم و به سمت بیرون اتاق دویدم…”

 

دانلود فایل pdf

دانلود فایل apk

 

منبع:romankade