دانلود رمان سرنوشتی در مه نودهشتیا

نام رمان: سرنوشتی در مه

نویسنده: آیلار بلند طلب

ژانر: عاشقانه

تعداد صفحات: ۳۲۱

بخشی از رمان:

عصبی سرم رو گرفته بودم فکرم دیگه به هیچ جا نمیرسید هیچ جا ، اشکم از میون پلک
بستم راه خودش رو پیدا کرد تو دلم هی خدا خدا میکردم که با صدایی مردی غریبه سرم رو بالا
اوردم با دیدن روپوش سفید تنش با عجله پرسیدم
+حال مادرم چطوره!! ؟
بهتره فقط باید استراحت کنن و استرس و نگرانی براشون سم سعی کنید دور از این ها باشنفشار
بدی بهشون وارد شده و یه سکته خفیف رو رد کردن خداروشکر الان حالشون
پوزخندی زدم تو دلم گفتم
+دکتر کل زندگی ما استرس و نگرانی کجایی کاریی تو اما گفتم:

+میتونم ببینمش!! ؟

+بله ممنونبله
فقط زیاد خسته اش نکنید
از کنارم گذشت و من به در اتاق خیره موندم یعنی الان بابا میدونه مامان کجاس!! ؟ یا
اصلا واسش مهم نیس به فکر مواد خودشه ! سعی کردم پاهایی چسبیده به زمینم رو حرکت بدم
و به سمت اتاق مامان راه بیوفتم تنها چیزی که حال خرابم رو بهتر میکنه دیدن قیافه مامانمه..

دانلود فایل pdf

دانلود فایل apk

 

منبع:romankade