دانلود رمان باران آرامش نودهشتیا

نام رمان: باران آرامش

نویسنده: عسل

ژانر : عاشقانه

تعداد صفحات : ۵۵۵

بخشی از رمان:

نگاهی از پنجره اتاقم به آسمون انداختم………نمیخواستم از این خونه برم…………از خونه ای که از
همه جاش خاطره داشتم…….به یاد خاطراتم افتادم…..چقد اون روزا خوش میگذشت…..
_پاشو بریم
با صدای داداشم به خودم اومدم.
من_حالا نمیشه یکم دیگ……..
_میگم پاشو یعنی پاشو باران
اه.حالم بهم میخوره از این رفتاراش……..به سختی از تخت پا شدم……در کمد و باز کردم و توش و
سرک کشیدم.یک مانتوی مشکی کوتاه که به زور تا زانوم میرسید و با یک شلوار لی آبی نفتی و
شال مشکی پوشیدم و از اتاق زدم بیرون.با کمال تعجب دیدم کسی تو خونه نیست.به طرف دری
که به حیاط وصل میشد رفتم و مامان و بابا رو کنار ماشین دیدم که داشتن باهم پچ پچ
میکردن.چشم ازشون برداشتم و توی ماشین و نگا کردم.داداشم در حال روشن کردن ماشینبود.ماشین مال داداشم بود.نمیدونم چرا بابا برای اون فقط ماشین گرفته.همیشه از این موضوع
حرص میخوردم.با صدای بابا به خودم اومدم..

 

دانلود فایل pdf

دانلود فایل apk

 

منبع:romankade